Welkom op de website van 2Help Een organisatie die zich richt op de begeleiding van (jong)volwassenen met een AWBZ-indicatiestelling voor de functie Begeleiding (BG). AWBZ-zorg is zorg die wordt betaald via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Om deze zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig. Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U krijgt deze indicatie van het CIZ, het Centrum indicatiestelling zorg De begeleiding die 2Help biedt wordt bekostigd uit het Persoongsgebonden budget, kort gezegd PGB. PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp en daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.  De functie Begeleiding is ook daadwerelijk bedoeld voor het bevorderen, het behouden en/of compenseren van de zelfredzaamheid om zo langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en zelf de regie in handen te houden. Ik nodig u van harte uit om, na het bekijken van de website, contact op te nemen om te bespreken wat voor u de mogelijkheden zijn en wat 2Help voor u kan betekenen.