Begeleiding / ondersteuning thuis voor (jong)volwassenen (Wmo/WLZ) Hoe u woont, is natuurlijk heel persoonlijk. En ook wat u daarbij nodig heeft. Redt u het helemaal zelf of heeft u op enkele gebieden hulp of ondersteuning nodig? En zo ja, op welk gebied? Ieder mens heeft andere wensen en behoeften als het om wonen en leven gaat. Ons hulpaanbod richt zich met name op (jong) volwassenen die op zoek zijn naar ondersteunende- of activerende individuele begeleiding. ondersteuning bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie; ondersteuning bij praktische vaardigheden/handelingen t.b.v. de zelfredzaamheid; het bieden van toezicht; het oefenen met het aanbieden van structuur, voeren van regie en het uitvoeren van handelingen die behoud of versterking van zelfredzaamheid ten doel hebben. Ga naar 2Help 50plussers, werkloosheid en oplossing De werkloosheid onder de 50plussers is zeker een maatschappelijk probleem en het structurele aandeel  in ons land is beduidend hoger dan de omringende landen. Nu de oplossing nog. 2Help50+ zegt niet alles en iedereen te kunnen helpen. Wel dat slagkracht vergroot wordt door gerichtheid, tijd en aandacht. Tezamen met netwerkpartners en werkgevers bouwen wij bruggen naar werk toe.  Maar de belangrijkste rol is weggelegd voor de 50plusser zelf:  straal energie, kennis en ervaring uit en pik het niet dat je genegeerd wordt ! 2Help50+ is begonnen ! U hoort spoedig meer van ons ! Ga naar 2Help50+ Beide initiatieven zijn afkomstig van HFL, Kvk 32136671